Hem

"All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket"

1 kap 1§ i Regeringsformen,

(en av Sveriges grundlagar)

 

 

Du har möjlighet att påverka din egen framtid och dina livsvillkor.

 

Vad fungerar bäst för dig?

Gruppens arbetsprocess

 

 

 

Senaste nytt:

 

Nulägesbeskrivning ver 1.0 publicerad

Nulägesbeskrivningen är färdigställd. Du finner den här:

 

Tynningö Kommuntillhörighetsgrupp

Mail: tynningo.ktg@gmail.com